Jakie dokumenty powinny wystarczyć do zaciągnięcia pożyczki?

Domeną chwilówek przez Internet jest szybkość podejmowania decyzji o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku o pieniądze. Do puli dochodzi również ilość dokumentów oraz formalności, jakie należy spełnić, żeby móc takie pieniądze otrzymać. Za punkt honoru wielu pożyczkodawców uważa pożyczki na dowód osobisty i faktycznie w przypadku niektórych firm to jedno wystarcza – najważniejsza w chwilówkach jest przecież szybkość. Co więcej, można uniknąć bardzo niebezpiecznego w skutkach przesyłania kserokopii czy skanu swojego dowodu – wystarczy poprawne wypełnienie formularza, w którym znajdą się wszystkie dane spisane z dowodu osobistego. Jeśli jakaś firma wymaga podania skanu, zawsze takie prośby należy traktować ze wzmożoną czujnością.

Kolejnym dokumentem, który może być potrzebny przy staraniu się o otrzymanie pożyczki, jest zaświadczenie o zarobkach czy zaświadczenie o zatrudnieniu. Ten dokument jest potrzebny, aby zweryfikować możliwości finansowe starającego się o przyznanie pożyczki, a więc jego szanse na spłacenie zobowiązania. W przypadku większości firm wystarcza jednak samo oświadczenie o zarobkach, w których wnioskujący wpisuje wysokość swoich miesięcznych dochodów, miejsce zatrudnienia, a także numer kontaktowy do kogoś z pracy. Pożyczkodawca ma pełne prawo do zweryfikowania podanych przez ciebie informacji, szczególnie, jeśli jakieś kwestie wydadzą się mu zwyczajnie podejrzane. Nie można jednak korzystać z pożyczek bez zaświadczeń wpisując dochody o dowolnej wysokości, ponieważ firma pożyczkowa i tak będzie w stanie zweryfikować twoje słowa, co więcej, jeśli twoje kłamstwo wyjdzie na jaw już po przyznaniu pieniędzy, firma może w trybie natychmiastowym wypowiedzieć umowę pożyczkową. Nie trzeba tu chyba dodawać, z jakimi innymi nieprzyjemnościami będzie taki fakt nierozerwalnie związany.

Nie trzeba oszukiwać na swoim zatrudnieniu również ze względu na fakt, że firmy pożyczkowe akceptują wszystkie rodzaje umów o pracę, a więc nie tylko, jak większość banków, te o pracę, ale również zlecenia i o dzieło. Z roku na rok lista akceptowalnych dochodów wciąż się zwiększa – coraz częściej znajdują się na niej na przykład stypendia czy renty, chociaż są jedynie terminowymi świadczeniami. Pod uwagę również brane jest oczywiście samozatrudnienie, chociaż w jego przypadku konieczne będzie przedstawienie dokumentów założycielskich czy aktualnego bilansu za konkretne miesiące.

Pożyczkę może dzisiaj otrzymać dosłownie każdy – nie ma znaczenia, czy jest to osoba pracująca etatowo, emeryt, rencista czy student – każdy, jeśli tylko wykaże posiadanie jakichkolwiek miesięcznych dochodów, jest w stanie dostać dodatkowe pieniądze.
Przy wypisywaniu wniosku trzeba się jednak liczyć z prawem firm do sprawdzania wszystkich naszych danych w zewnętrznych rejestrach, takich jak BIK.